dinsdag 29 maart 2016

World Program Philosophical Resistance

 
Main Demands :
-gouvernements must take international initiatives. For the same work, same wage worldwide.
-One international social security system WorldWide for more Welfare.
-Reconversion arms industry worldwideworld stop war. Armies to be used in world development projects for poorest countries.
-International ecological messures, alternative sources of energy.
-The cheaper the rent, the cheaper the prices of a house.
-Creation of a worldwide universal taxation standard on hugh profits,hugh fortunes.
-Stop speculation on energy, food,raw materials. Creation of worldwideweb elections WWWElections, with a worldwide referendum on this program.
-stop speculation on mone related issues, food, raw materials, towards alternative use of money
-one worldwide just taxsystem
more in detail, see http://bloggen.be/conscience

eisenbundel : de overheid moet durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen

- voor hetzelfde werk, dezelfde wedde wereldwijd
- één internationaal sociaal zekerheidssysteem voor meer welzijn
-reconversie wapenindustrie, wereldwijde stopzetting conflicten
-legers inzetten in ontwikkelingsprojecten in armste landen
-internationale ecologische maatregelen, alternatieve energiebronnen...
-huurprijzen halveren = huizen goedkoper, hoe lager de huren, hoe goedkoper de huizen
-creatie van wereldwijd universeel gestandardiseerd taxatiesysteem, niet alleen voor gewone inkomens,maar op de superwinsten, fortuinen
-stop speculatie op energie, voedsel, grondstoffen...
-creatie van een homepage voor wereldwijdewebVerkiezingen, met een referendum over dit programma
-nationisering banksector,goedkope leningen

http://blogfilosoof.skynetblogs.be   overkoepelende blog

 van deze linken :

de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'
                                           http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/


          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

     diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/


                                     http://closertothesoul.blogspot.be/

  artblog                                       http://talespoemsessays.blogspot.be/


 filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film


http://fotofilosofie.skynetblogs.be   in cooperation, newest bloghttp://users.skynet.be/octo/index.html  oldest blogA.

  

 

Aanvulling :

Dichterlijke sferen en beelden :

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/   rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten
Kortverhalen :Liefde en vriendschapBijzondere energie


Sociaal-Politiek-Economisch
Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu


Voor filosofen


Voor liefhebbers van autobiografie en kunst http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten