zaterdag 23 januari 2016

Deel III Part 3 links to social political etc columns(500..) of philosophical resistance/filosofisch verzet

Het voortijdig testament Deel III. Filosofish Verzet (inhoudstabel beneden scrollen) Wereldgenoot WERELDGENOOT FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & linken daarnaar met 500 eigen artikels en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek. Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie kan worden. Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt. WERELDGENOOT, werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen, andere gezinnen, werkeenheden, landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig, je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping ( http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be )in de weg staan. Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen. Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen. Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu: afgejakker op het werk, te weinig interesse voor de rest van de wereld, te weinig tijd voor lezen, studeren Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren. Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert, zodat het individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen. Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden. HOERA? HOERA? Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie. Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden. Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig. Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, geloof, god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft. Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee: Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008 Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeën laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek, anderen met bewustzijn wapenen, streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening, 't einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt. Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit, onbegrip, verveling ,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstructuur van het algemeen belang vergift, daar is welvaart niet ok. OCTO Platformtekst filosofisch verzet linker kolom http://filosofischverzet.skynetblogs.be Het voortijdig testament : deel III http://filosofischverzet.skynetblogs.be (op blog ook per steekwoord opvraagbaar en per link) Enkele voorbeelden TO CLICK ON THE LINKS DIRECTLY PLEASE USE http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://filosofischverzet.skynetblogs.be ARCHIEF • Google + paus=onfeilbaarheid ? • Leidt ze niet in bekoring ! • Geen Genetisch Gepruts ! GGG. • Gedichten Filosofisch Verzet • Populistische Populaire Partijen PPP • Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers • Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT • Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips ! • Onverwachte Vormen van Crisisverzet • Oude gedachten blijven opdringerig bezig • Jan Decleir in Slumdog 2 !! • Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap • Heil de 'economische' oorlog ??! • Partnerkeuzen, adviseren de leuze ? • Het zoekend wezen achter de sluier • Schrootpremies en andere tekens des tijds • Filosoferen over hoofdwaarden van geld • De mens en z'n blote angsten • de vader en het einde • Israëlische kiezers niet goed bezig. • de duizendjarige eik • Fabel van mieren en miereneters • Nieuwe verboden in crisistijd • Vertelsels uit oude geschriften • Dementie, oorzaken ? • Uw buur de andere cultuur • Leven liefhebben, grootste kunst • Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde ! • Familiebedrijfsaga zonder foto's • Bewondering en Afkeer voor... • Oud en Nieuw in Politiek. • Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum • Geschiedenis via jaartallen 718-1984 • Hagelandland en de wereld • We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2) • Van Grot tot mobilhome(1) • Gevaarlijke zever die U betaalt. • Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld • Een liedje voor de andersglobalisten • Boekentips voor Obama • Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs • • • Sociale kinderen in actie ! • Zalig 'de' progressieven want... ! • De intenties van mevr.Clinton • Belemmering inzichten & inspraak • Het leven is een totaalcompositie • De toekomst van betogingen • Té dicht voor dichter • Mail van Bush in mijn mailbus • Lot & Tol & kinderen • Meer oorlogsonheil op til ? • Tips voor neoliberale economen • Oorlogsverzet beschoten in Israël ! • Krijgt SPA-rood verkiesbare plaatsen in Juni ? • Paramilitair extreemrechts Tsjechië Hongarije • why voting to let madness survive ? • 2009 Vieren :Wat Waar met Wie ? • Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet! • evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten • gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere • Soappersonages geen politieke mening? • Andere soort bezinnig • Kan iemand drie vaders hebben ? • de 2de dag na Stille nacht • Waar is bestuurlijke elite mee bezig ? • Tijd, relativiteit en liefde • Mijn verderste verserste vers • Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y • for englisch readers • Laatste kerstboodschap koning Albert • Democratie : gevaren en kansen • Even opa mailen ! • Genoeg stof om even bij stil te staan • Toespraakje voor de parochianen • Mag ik U om uitleg vragen ? • 2gedichten op weg naar mooiere wereld • Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling • Koop een krant lees geen walgblad! • Terreur stoppen KAN. Yes we must ! • gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking • Internetles in tussen de regels lezen. • Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi • Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid • Lotgevallen van Luchtmachtpiloten • Brandstichters gaan weer blussen ! • Infostand De Crem misstond op herdenking • Licht op ons Leven, Licht ons leven op. • Tijd voor filosofische bezinning • afscheid van een goed man • Chantagepraktijken in de bankwereld • Doodsgeluiden (afle4romanblog) • Eén been in 't graf, een ander in de 'hemel'? • Herberg 't Heelal(Romanblog aflev.2) • ROMAN : MEER dan het OPPERVLAKKIGE (1) • Hoe effektief zijn stakingen nog ? • Film die men laat durfde vertonen! • Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan ! • staat er iets je niet aan?doe er dan wat aan! • Vorm je een eigen mening ! • Meer sociale mensen aan de top ! • vele problemen hangen samen • Door de ogen van een nieuwgeborene : • gastauteurs aktiegroep STOP CASINO • Spiritualiteit is ...*** • Zijn er al wapenfabrikanten failliet ? • Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer • Ongewone vragen voor de gewone man. • Eerst deze film bekijken Barack! • Homo Sapiens Politico • de nieuwe presidenten • gastauteur : actie zwarte parachutes • Beschouwende Citaten Octo • LISTEN TO YOUR INNER VOICE • Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo. • drie dichterlijke definities • drie allerzielengedichten • toekomstig verkiezingsprogramma • ode aan een punt • rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F. • 2008 wereldwijde stroomversnelling history • Even terug naar de oorsprong • Hoe we de verrechtsing betalen. • "Ben ik links of rechts mijnheer"? • Beton.Goud.Schulden.Holywood.Wij.Toekomst • Hebben we 't ditmaal goed begrepen? • Het leven heeft ons in zijn greep • Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ? • Houdingen die prijzen goedkoper maken • Arme anti-progressieve politiekers • Blijft failliete Ijsland een unicum ? • Vergaderen om revolutie te voorkomen • Nog meer verarming te verwachten ? • Beursspekulatie leidt tot fascisme • moeilijkste berekening ever:NU-moment • Ook U kan de wereld verbeteren. • Kabaret:'eeuwig oud en jong.' • Liefdesrecept • Beminde gelovigen anno2008 • Woorden en andere aanrakingen • Het objektieve bewijs van eeuwig leven • Tijd bestaat niet, de bus missen kan wel • Lied van de zwaluwen • Tussen leven en dood:goed voelen • het verhaal achter het denken • het verhaal achter het denken • Filosofie in het dagelijkse leven • Toeristen aller landen, vertrek op tijd eens • inderdaad,tijden veranderen mr president • Wat deden USpresidenten na1929? • eerste radio in 't dorp en nu • Bush-kruit kan er weer niks aan doen • Hé hallo, hoe is 't ginder ? • Wreedaardige spelletjes • inzichten in liefde • Piraten regeren wereld,meer en meer • geld waardeloos? Stamkroegvergadering ! • Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS • 't einde van alle soorten terroristen • intern.dag vd Vrede vandaag(16/09/08) • gastauteur :Michael Moore's Free Movie • NVA Dewever Gezever,ça suffit maintenant • België tart atoommachten met kop in 't zand • ZuidAmerika,herkolonisatie?n.500j uitzuigerij? • meer internationale afspraken=minder oorlog • KIP & EI en WIJ • de échte 2012-uitdagingen • Aan Iedereen • Stop gefop! China?koopt onze?luchtvaart niet. • Geweten. Wereldbeeld. Ideologie. • mogelijke VRT-boodschap voor de kosmos • gastblog voor culturele uren • Knettergekke hutsepot van belangen. • Militaire strategen tegen sociale mensen • de nieuwe baronnen en Obama • Inplanting van patriotische gevoelens • m'n theatermonoloog, een ode aan de mens • Het grappige aan onze evolutie • Het denken daagt U uit ! • Echt gebeurde callcenter humor 1207! • ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692 • OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS • Michael Moore's waarschuwingen ! • Het boek dat 'Leven' noemt. • Liefde en verzet in oorlogstijd • FILOSOFIE KAN POLITIEK REDDEN ! • Dichter wreekt oorlogsslachtoffers ! • Verdomde pretbedervers der wereldvrede ! • Wall Street 1929-crash bis ? Nee toch ! • vier f-eetjes op culinaire trektocht • gastauteur willeke : religieus ochtendgloren • TERRORISME IN OPDRACHT VAN ?????? • Barack's Berlijnse Beloften • hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders? • 2008,jaar van de stroomversnelling van de geschiedenis • wat aan de bigbangreeksen voorafgaat • KAMPEREN IN BRUSSEL • verbonden levens • er valt zoveel te vertellen • hypokriete solidariteit • LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP • wereldfeest 08 leuven • james petras en chloorkippen • heeft er daar iemand honger ? • belang standpunten buitenland • antwoord op -welvaartwatcher- • poltical theory number one • parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen • drie gedichten • some important notions about love • the more you look for sucre...the more ... • realistische pooweezie • poging tot inzicht in liefde • handleiding werkelijkheid • reisroutes • 2008 verw8tingen • big brother-berichten • mekaar graag blijven zien • investeringen en openbare werken • pour lecteurs français • for english readers • multicultuur • relativeren 'belgische' problemen • rand-burgemeester-kwestie en vlaams blok • priester françois • the twelve commandments • about direct democracy • belangrijk ivm Iran-hetze anno 2007/09 • octo's poetry • octo's politieke observaties • octo's filosofische essays • alternatieve media • belgie voorbeeldland ? • hoe dom gaan we deze keer reageren ? • wapenaankopen • het kiezen in de politiek • één procent-demokratie • deelname aan klassieke verkiezingen • uitmonding evoluties op lange termijn • een verjaardagsgedicht en andere • een andere soort bezinning • social poetry • de zin vh leven :uit alle mogelijke onzin geraken • a new (international) voting system • verhoging energieprijzen ondanks liberalisering • dorpsfeest • tips om te lezen • de details en de grote lijnen • schetsen uit de spreekkamer van 't dagelijkse • leren van mensen • poezie en wetenschap tegen waanzin • cacaobonen • 'wij en de toendra" • voedsel • wereldgenoot or try http://filosofischverzet.blogspot.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten